iletisim@event312.com

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1 - TANIMLAR

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,

EVENT312: SAAT İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK GIDA OTOMOTİV NAKLİYAT MOBİLYA

DEKORASYON MADENCİLİK TURİZM BEYAZ EŞYA EMLAK SANAYİ VE DIŞ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ ve "www.event312.com" adlı internet sitesini,

SİTE:  "www.event312.com" adlı alan adında bulunan web sitesini,

KULLANICI: SİTE'ye üye olan ve SİTE aracılığı ile ACENTE tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetlerden, biletlerden, veya ürünlerden faydalanan gerçek kişiyi,

ACENTE: SİTE'de ilan edilecek ve Site aracılığı ile ACENTE tarafından satışa sunulacak hizmetleri, biletleri veya ürünleri, KULLANICI'ya bedeli karşılığında yine SİTE'de ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,

SATIŞ AĞI: EVENT312'ye ait hali hazırda mevcut ve daha sonra eklenecek Perakende, Sosyal Medya Hesapları, Çağrı Merkezi, Satış Temsilcilerini, İnternet, Grup Satış,  ve bunun benzeri satış ve dağıtım kanallarından oluşan ağı ifade eder.

HİZMET: SİTE'de ilan edilecek ve Site aracılığı ile ACENTE tarafından satışa sunulacak ve ACENTE tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetleri, biletleri veya ürünleri, ifade eder.

BİLET: SİTE tarafından üretilen ve kısa mesaj, e-posta eki(PDF), basılı kağıt ya da farklı şekillerde genişletilebilecek yöntemlerle KULLANICILARA gönderilen, kontrol amaçlı kullanılan dijital kodu ve etkinlik mekanında bilet satın alan kullanıcılara dağıtılacak olan fişleri ifade eder.

2 -KULLANIM KOŞULLARI

ACENTE ve EVENT312 birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. EVENT312, KULLANICI ile ACENTE'yi bir araya getiren bir platform olup; EVENT312 hiçbir surette HİZMETLER'in sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya ACENTE'nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

ACENTE, KULLANICI'ya HİZMET'i sağlamakla tek mükellef ve HİZMET'in satıcısı ile sağlayıcısıdır. Diğer taraftan EVENT312 yalnızca KULLANICI'ya ve ACENTE'ye aracılık eder veya ACENTE tarafından sunulan hizmetlerin pazarlama/tanıtım faaliyetini yapar ve KULLANICI ile ACENTE'nin tarafı olduğu temel hizmet, bilet veya ürün satış ilişkisinin tarafı değildir. HİZMETLER'İN satıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek HİZMETLER EVENT312'nin taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, EVENT312'nin rolü ACENTE ve KULLANICIYI'yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

EVENT312, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI'nın, EVENT312 bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE aracılığı ile ACENTE tarafından ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, EVENT312 tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

EVENT312 bu Kullanım Koşulları'nın ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda KULLANICI'nın hesabını herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumda KULLANICI'nın SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. KULLANICI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin EVENT312'den herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

EVENT312, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgileri gibi kişisel verilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiksel değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin EVENT312 tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları yurt içinde veya yurt dışında müesses bir veri tabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

KULLANICI, EVENT312 aracılığı ile ACENTE tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI'nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla EVENT312'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, EVENT312 tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, EVENT312 tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, EVENT312'ye aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. KULLANICI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden EVENT312'nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, EVENT312'nin altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, EVENT312'nin açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasa dışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasa dışı yollarla iletmek amacıyla kullanan KULLANICI'ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan KULLANICI'lar, SİTE'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir KULLANICI'nın bu SİTE'yi yasa dışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili KULLANICI'nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim ve/veya SİTE'yi kullanım hakları iptal edilecektir. EVENT312'nin ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlalinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

KULLANICI'nın, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

EVENT312, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. EVENT312, KULLANICI'nın SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. EVENT312, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. EVENT312, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

EVENT312, SİTE üzerinde, EVENT312'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi ACENTE'nin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, EVENT312 tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, biletler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında EVENT312'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

EVENT312, SİTE'nin kullanılmasından ya da EVENT312 hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

EVENT312; SİTE'nin üçüncü şahıs KULLANICI'ları, EVENT312 KULLANICI'ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının EVENT312 hizmetiyle ilgili ve EVENT312 aracılığı ile kullanılan HİZMETLER'le ilgili ya da KULLANICI'nın SİTE'yi ve/veya EVENT312 hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. EVENT312, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, EVENT312, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için KULLANICI'ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların EVENT312'niın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve EVENT312'nin sorumluluğu buna göre belirlenecektir. KULLANICI SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını, doğabilecek ihtilaflarda EVENT312’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, EVENT312’yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3 - SATIŞ KOŞULLARI VE CAYMA HAKKI

SİTE aracılığı ile ACENTE tarafından ilan ve teklif edilen HİZMETLER'i satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmektedir.

EVENT312'nin KULLANICI'larına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile ACENTE tarafından satışa sunulan HİZMETLER'in KULLANICI'lar tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile ACENTE tarafından ilan ve teklif edilen HİZMET'i yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak ACENTE'den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu HİZMET'in ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, EVENT312 aracılığı ile ACENTE'den satın aldığı HİZMET'i, aksi kararlaştırılmadıkça, tek seferde kullanacaktır. KULLANICI'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, HİZMET'in ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde ACENTE tarafından düzenlenerek KULLANICI'ya verilecektir. EVENT312, HİZMET'in sağlayıcısı/sunucusu veya ifa edicisi olmadığından bundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

KULLANICI'nın EVENT312 aracılığı ile satın aldığı HİZMET veya kodu, ACENTE veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.

KULLANICI, HİZMET'in kullanımı için verilen kodun veya SİTE kullanımı için kendisine verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde EVENT312'nin ya da ACENTE'nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

HİZMET'in kullanımı için verilen kodun geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE'de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan biletler geçerliliğini yitirecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan biletler nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

EVENT312 tarafından SİTE üzerinde alkollü içki ve/veya tütün mamullerine ilişkin tanıtıcı, özendirici pazarlama ve reklam faaliyeti yapılmamaktadır. KULLANICI, ACENTE tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunu ve söz konusu ürün, bilet ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde KULLANICI'yı alkol tüketimine özendirir nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, ACENTE'nin münferit ve tek sorumlu olarak, HİZMETLER'e ilişkin, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren HİZMETLER için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca HİZMETLER'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, ACENTE'nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde EVENT312'nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, EVENT312'nin ACENTE'nin HİZMETLER'i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve EVENT312'den bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca ACENTE'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak EVENT312, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ACENTE'ye rücu edebilir. Bununla birlikte, EVENT312 işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

EVENT312'nin, ilgili HİZMET'in kapsamına girdiği Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve benzeri özel kanun veya ilgili mevzuatta düzenlenen Seyahat Acentası ACENTE Belgesi ve benzeri izin, ruhsat ve sair belgeyi temin etmesi; hiçbir surette Seyahat Acentası ve benzeri acente, satıcı veya sağlayıcı olduğu şeklinde yorumlanamaz. EVENT312'nin işbu belgeleri temin etmesi, ACENTE'nin, başta Türkiye'de satılan paket turlara ilişkin zorunlu sigorta yapma yükümlülüğü olmak üzere, ilgili özel kanun ve sair mevzuatta düzenlenen yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. KULLANICI, özel kanunlarda düzenlenen bu ve benzeri hak ve taleplerinin tek sorumlusunun ACENTE olduğunu, EVENT312'nin HİZMET'in satıcısı, sağlayıcısı, acentesi, bayii, seyahat acentası ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığından, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını, zorunlu sigorta da dahil olmak üzere KULLANICI'nın yasal hak ve taleplerinin muhatabı ve yükümlüsü olmadığını ve ilgili talepleri yalnızca ACENTE'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak EVENT312, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ACENTE'ye rücu edebilir. Bununla birlikte, EVENT312 işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla işbu mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, EVENT312'nin HİZMET'i sunan kişi olmayıp, yalnızca ACENTE ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. EVENT312, ACENTE tarafından KULLANICI'ya sunulan ve/veya sağlanan HİZMET'in kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri yalnızca ACENTE'ye karşı ileri süreceğini, EVENT312'nin bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, EVENT312'ye karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak EVENT312, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün, bilet veya hizmetler kapsamında KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ACENTE'ye rücu edebilir. Bununla birlikte, EVENT312 işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

İade Talepleri: Etkinliğin iptali ve/veya ertelenmesi haricinde, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlığını taşıyan 15 inci maddesinin (g) bendi uyarınca belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, cayma hakkının istisnaları arasına giren sözleşmelerden olduğundan, satın aldığınız etkinlik biletlerine dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde iade prosedürlerine riayet edilmesi kaydı ile bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ve tarafımıza bildirdiğiniz iletişim bilgilerine bu konuda gönderdiğimiz bilgilendirmelerin okunması/ kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda event312 hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

SİTE aracılığı ile ACENTE tarafından satılan HİZMET'in, kullanılmasının ACENTE'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile ACENTE arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI'ya tanınmış olan süreler sitemizde belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin satın almalar KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda EVENT312'nin KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Zaman zaman, etkinlikleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili HİZMET'e ilişkin bedel EVENT312 tarafından ACENTE'ye ödenmişse KULLANICI'dan tahsil edilen bedelin KULLANICI'ya iadesi ACENTE tarafından yapılacaktır. Eğer ACENTE'ye aktarılan bedel ile EVENT312'nin tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, EVENT312'nin yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. EVENT312'nin ACENTE'ye aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.

a) Cayma hakkı, KULLANICI'nın kupon koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

b) Cayma hakkı, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen, ACENTE’nin kontrolünde olmayan mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.

c) Cayma hakkı, KULLANICI'nın taleplerine bağlı olarak veya KULLANICI’NIN kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan yahut tek kullanımlık malların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

d) Cayma hakkı, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallar ile iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

e) Cayma hakkı, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

f) Cayma hakkı, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, KULLANICI’NIN onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

g) Cayma hakkı, ACENTE tarafından sunulan HİZMET'in elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu veya KULLANICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin durumlarda geçerli değildir.

h) Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kitap, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) gibi ürünlerin teslimine ve/veya ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler için, cayma hakkı, ancak ACENTE tarafından KULLANICI'ya iletilen ambalajın açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması halinde geçerlidir.

i) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

j) Restoran, spor, seyahat, kültür-sanat, konaklama, tiyatro, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren ACENTE'lerin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesinin söz konusu olduğu (konaklama, tiyatro, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, futbol maçı, gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Restoran, spor, seyahat, kültür-sanat, konaklama, tiyatro, lokantacılık ve eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren ACENTE'lerin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya satışını yaptıkları HİZMETLER'in çeşitli koşullara bağlı olarak ACENTE tarafından ifa edilemediği durumlarda, ACENTE'nin ilgili HİZMET'i ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi KULLANICI ile ACENTE arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. KULLANICI, bu gibi hizmetlerin ACENTE tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin EVENT312'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Kullanım ve Satış Koşulları, KULLANICI tarafından SİTE'nin ziyaret edilmesi ve kullanılması ile beraber Sözleşme maddelerinin KULLANICI tarafından okunarak kabul edildiği ve yürürlüğe girdiği kabul edilir. Kullanım ve Satış Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.